publicerad: 2021  
dägga däggade däggat
verb
dägg`a
mindre brukligt ge di
djur däggar (djur)
dägga sina ungar
belagt sedan 1450–57 (Sveriges Krönika); fornsvenska däggia; till 2dia!!
däggadäggande