publicerad: 2021  
däggdjur dägg­djuret, plural dägg­djur, bestämd plural dägg­djuren
dägg|­djur·et
substantiv
dägg`djur
typ av ryggrads­djur som har konstant kroppstemperatur och vars ungar diar modern oftast land­levande fyrfota­djur med päls
däggdjursunge
grod­djur, kräl­djur, fåglar och dägg­djur; människan är det mest an­passnings­bara av jordens dägg­djur
belagt sedan 1818