publicerad: 2021  
därvid
där|­vid
adverb
[där´-] el. [-vi´d]
i det samman­hanget som fram­går av det sagda el. skrivna
utrikes­ministern träffade sin tyska kollega, och där­vid diskuterades det internationella läget
ibland äv. konkret formellt vid denna (före­teelse) som fram­går av samman­hanget
brasan var ut­brunnen och barnen slumrade där­vid
låta något stanna där­vid se stanna
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska þär viþer