publicerad: 2021  
däråt
där|­åt
adverb
[där´-] el. [-å´t]
i den riktningen som fram­går av samman­hanget
banken ligger där­åt
äv. bildligt i riktning åt det förhållandet som fram­går av samman­hanget
JFR ditåt
Kommer hon att av­gå? – Ja, hon an­tydde något där­åt
äv. formellt åt detta som fram­går av samman­hanget
du har två friska barn, gläd dig där­åt
belagt sedan 1654