publicerad: 2021  
döbattang döbattangen döbattanger
dö·batt·ang·en
substantiv
döbattang´
vanligen plur. dörr som är delad i två längs­gående halvor vanligen mellan äldre, finare rum
belagt sedan 1838; av franska porte à deux battants med samma betydelse, eg. 'dörr med två dörrhalvor'