publicerad: 2021  
döbelnsmedicin döbelns­medicinen döbelns­mediciner
döbelns|­med·ic·in·en
substantiv
`belnsmedicin
obehagligt men nöd­vändigt medel som till­grips för att snabbt av­hjälpa en över­hängande kris, ett akut miss­förhållande eller dylikt; med risk för negativa efter­verkningar
många an­såg åtstramnings­paketet vara en döbelns­medicin för svenska folket
belagt sedan 1927; an­spelning på till­fälligt hjälp­medel men med sjufaldiga bi­verkningar i Runebergs dikt Döbeln vid Jutas