publicerad: 2021  
döda dödade dödat
verb
`da
1 beröva livet
JFR avliva
någon dödar någon/något (med något)
någon dödar någon (med något)
någon dödar något (med något)
han dödade hjorten med pil­båge
äv. med av­seende på abstrakta före­teelser
under­visningen dödade hennes intresse för klassikerna
döda bollen se boll
döda tiden se tid
belagt sedan 1430–50 (Flores och Blanzeflor); fornsvenska dödha; till 1död!!
2 (låta) göra ogiltig med av­seende på (juridiska) dokument
någon/något dödar något
någon dödar något
något dödar något
döda bank­boken; döda en in­teckning
belagt sedan 1384 fullmakt utfärdad av riksdrotsen Bo Jonsson om utnyttjande av markgäld från Åland (Finlands medeltida urkunder)
döda2dödande