publicerad: 2021  
1död dött döda
adjektiv
1 som inte längre lever om varelse el. växt
den döde presidenten hyllades; terroristerna måste fångas – döda eller levande; nu är NN död och begraven; den stora almen var död
ofta substantiverat
över 100 döda och sårade i oroligheterna
äv. om annan före­teelse, sär­skilt så­dan som ses som en organism eller dylikt
döda språk; döda kulturer; till­be ett dött ting
äv. bildligt om person i viss funktion
efter av­slöjandet var han en politiskt död man
död vikt se vikt
i dag röd, i morgon död se röd
lägga en död hand över något se hand
stå upp från de döda åter bli levandealla ben krossades för att inte björnen skulle stiga upp från de döda och hämnas
över min döda kropp! se kropp
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Sävsjö, Småland); vanligen runform tauþr, fornsvenska döþer, gammal bildn. till
2 som inte ut­vecklar eller visar tecken på liv och rörelse mest om före­teelse, någon gång om person
telefonen var död; en död blick; staden är död på vintern; revyn saknade döda punkter; han var mer död än levande när de fick upp honom ur vattnet
äv. ur an­vändarens syn­vinkel som inte ut­nyttjas eller är känd för att ge av­kastning eller dylikt
dött kapital; döda kunskaper; NN är nu­mera en död författare
spec. om boll i boll­spel spelad utan­för planen
bollen var död momentet före mål­situationen
död räkning se räkning
död vinkel se vinkel
dött lopp se lopp
en död bok­stav se bokstav
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
2död döden dödar
död·en
substantiv
upp­hörande av livs­funktionerna särsk. hjärt­funktionen men äv. andningen el. hjärn­funktionerna; i fråga om levande varelser och växter
SE JFR bortgång
dödsfruktan; dödsfälla; dödskamp; dödsrossling; dödsskjutning; martyrdöd; svältdöd; trafikdöd
(någons) död (i något)
det gäller liv eller död för barnet; döden var ögon­blicklig; de dömdes till döden; alkoholen blev hans död; han gick i döden för sin tro; hon bok­stavligen sörjde sig till döds
äv. bildligt slut på verksamhet el. dess yttringar
butiksdöd
andlig död; de mindre tidningarnas död; många trodde att tv och video skulle betyda biograf­filmens död
äv. försvagat i ut­tryck för att något kan få allvarliga följder
den pojken blir min död!; att dribbla i det egna straff­området är rena döden; att gifta sig med honom vore ett öde värre än döden
äv. personifierat kraft som med­för att livet upp­hör
i krig triumferar döden; familjen drabbades av ond bråd död
av­gå med döden efter några månaders sjukdom av­gick han slutligen med döden
den enes död, den andres bröd det som är dåligt för någon är bra för någon annande köpte villan billigt efter­som de tidigare ägarna snabbt ville skiljas – den enes död, den andres bröd
död och pina! vad hemskt!mördar­sniglarna har ätit upp alla grön­saker i år igen, död och pina!
döden i grytan var­dagligt; ur­sprungligen biblisktsäkert fördärvned­läggningen av fabriken blev döden i grytan för sam­hället
inte vilja för död och pina absolut inte viljaut­sikten från balkongen är fantastisk och de vill inte för död och pina sälja lägenheten
leka med döden riskera sitt eget (och andras) liv
ligga för döden ligga döds­sjuk i sängenhennes far låg för döden i cancer
ljuta döden samtliga ombordvarande på flyg­planet ljöt döden vid kraschen
se döden i vit­ögat vara nära dödensom tung miss­brukare har hon sett döden i vit­ögat många gånger
svarta döden historisktdiger­dödensvarta dödens härjningar skördade miljon­tals offer
vara dödens lamm­unge se lammunge
våldsam död död genom olycks­händelseel. mord eller dylikt: två personer gick en våldsam död till mötes i den svåra bil­olyckan
belagt sedan 1100-talet (runristad gravhäll, Vrigstad, Småland (Sveriges runinskrifter)); runform dyþ (ack.), fornsvenska döþer; till
Döden är bara ränseln som vi lägger av
vid vägens slut
en bly­grå skugga
som smälter ner i ljuset. Karl Vennberg, Döden är bara ränseln (i Halmfackla, 1944)