publicerad: 2021  
eftergiven eftergivet eftergivna
efter|­giv·en
adjektiv
ef`tergiven
ibland något ned­sättande som lätt över­ger sin egen stånd­punkt för att lyda någon annans vilja eller dylikt
eftergiven (för/mot någon/något)
eftergiven (för någon)
eftergiven (för något)
eftergiven (mot någon)
eftergiven (mot något)
han är allt­för efter­given mot sin yngsta dotter
belagt sedan 1702; eg. perfekt particip av ett äldre verb eftergiva