publicerad: 2021  
eftergivlig efter­givligt efter­givliga
efter|­giv·lig
adjektiv
ef`tergivlig
mest i fack­språk som lätt ger vika för tryck om mjukt, böjligt el. elastiskt material
de hårda stolparna längs vägarna har i många fall bytts ut mot s.k. efter­givliga stolpar
belagt sedan 1866