publicerad: 2021  
efterord efter­ordet, plural efter­ord, bestämd plural efter­orden
efter|­ord·et
substantiv
ef`terord
kommentar till inne­hållet i en bok, placerad sist i boken och ibland på ett personligt sätt riktad till läsaren
JFR förord
ett in­kännande efter­ord av ut­givaren
belagt sedan 1840