publicerad: 2021  
eftersända eftersände eftersänt, presens eftersänder
verb
ef`tersända
1 sända (brev eller dylikt) vidare till någon som flyttat till annan plats
någon eftersänder något (till någon/något)
någon eftersänder något (till någon)
någon eftersänder något (till något)
hon lät efter­sända tidningen till sin sommar­adress
belagt sedan 1872
2 sända i efter­hand dvs. inte direkt
någon eftersänder något
matchen kommer att efter­sändas sent på torsdags­kvällen
belagt sedan 1988
eftersändaeftersändande, eftersändning