publicerad: 2021  
eftersättsblad eftersätts­bladet, plural eftersätts­blad, bestämd plural eftersätts­bladen
efter·sätts|­blad·et
substantiv
ef`tersättsblad
blad som före­kommer sist i en bunden bok vanligen av av­vikande kvalitet
belagt sedan 1919