publicerad: 2021  
eftersök efter­söket
efter|­sök·et
substantiv
ef`tersök
sär­skilt jakt spårning med hund
eftersökshundar
eftersök (efter något)
efter­sök efter skadat vilt
belagt sedan 1734