publicerad: 2021  
eftersätta eftersatte eftersatt, presens eftersätter
verb
ef`tersätta
ofta perfekt particip under­låta att till­räckligt ägna sig åt
eftersätta någon/något
eftersätta någon
eftersätta något
barnens intressen efter­sattes när föräldrarna skilde sig; barn­omsorgen i kommunen är efter­satt; efter­satta grupper i sam­hället
belagt sedan ca 1680
eftersättaeftersättande