publicerad: 2021  
eftersökt neutrum efter­sökt, bestämd form och plural efter­sökta
efter|­sök·ta
adjektiv
ef`tersökt
1 som många efter­frågar
eftersökt (av någon)
en efter­sökt musiker; en modell som är mycket efter­sökt
belagt sedan 1794
2 efter­lyst som miss­tänkt för brott
eftersökt (av någon/något)
eftersökt (av någon)
eftersökt (av något)
efter­sökta rymlingar; han är efter­sökt av krigsförbrytar­tribunalen i Haag
belagt sedan mitten av 1970-talet