publicerad: 2021  
egalitarism egalitarismen
eg·al·it·ar·ism·en
substantiv
egalitaris´m
strävan att upp­nå långt­gående jäm­likhet som över­ordnat politiskt mål
Social­demokraternas egalitarism
belagt sedan 1892; till franska égalitaire av égalité 'jäm­ställdhet'