publicerad: 2021  
egal egalt egala
eg·al
adjektiv
ega´l
som saknar betydelse
(någon) egal egal (för någon)
det är mig egalt om du stannar eller reser
belagt sedan 1850; av franska égal 'jäm­bördig; jämn; lik­giltig'; av lat. æqua´lis 'jämn; lika'; jfr ur­sprung till ekvation