publicerad: 2021  
ekopark eko­parken eko­parker
eko|­park
substantiv
e`kopark
natur­område som (fri­villigt) förvaltas av skogsbolag för bevarande av känslig el. unik natur men där visst mått av skogs­bruk än­då kan ske
eko­parkerna har av­satts för att främja natur­vård och frilufts­liv; i eko­parken fanns så­väl våt­marker som forn­lämningar från järn­åldern
belagt sedan 1991