publicerad: 2021  
ekonomism ekonomismen
eko·nom·ism·en
substantiv
ekonomis´m
ofta något ned­sättande; sär­skilt i socialistisk debatt (över)betoning av ekonomiska aspekter vid politiskt besluts­fattande
vissa vänster­debattörer kritiserade ekonomismen i vård­politiken
belagt sedan 1967