publicerad: 2021  
elboja elbojan elbojor
el|­boj·an
substantiv
e`lboja
elektronisk an­ordning som gör det möjligt att av­tjäna frihets­straff (in­om ett begränsat om­råde) utan­för fängelset t.ex. i hemmet
lämpliga för el­boja är brottslingar med låg återfalls­risk
belagt sedan 1994