publicerad: 2021  
elcertifikat
el|­certi·fik·at
substantiv
e`lcertifikat
ekonomiskt stöd för att stimulera produktion av förnybar el
för varje producerad mega­wattimme förnybar el kan producenten få ett el­certifikat av staten; vind­kraft, sol­energi och våg­energi är exempel på energi­källor som har rätt att till­delas el­certifikat
belagt sedan 2001