publicerad: 2021  
eldhastighet eld­hastigheten eld­hastigheter
eld|­hast·ig·het·en
substantiv
el`dhastighet
hastighet som skott av­lossas med ofta an­given i an­tal skott per minut
repeter­gevärets för­del låg i en hög eld­hastighet, upp till 20 skott per minut
belagt sedan 1874