publicerad: 2021  
eldhund eld­hunden eld­hundar
eld|­hund·en
substantiv
el`dhund
(hund­likt formad) ställning för ved i öppen spis, kakel­ugn m.m.
belagt sedan 1894