publicerad: 2021  
eldledning eld­ledningen
eld|­led·ning·en
substantiv
el`dledning
sär­skilt militär­väsen ledning av eld­givningen från (tyngre) vapen t.ex. genom an­givande av mål, fördelning och sikte
eldledningscentral
äv. om mot­svarande plats el. personer
eld­ledningen befann sig i en fram­skjuten position
belagt sedan 1842