publicerad: 2021  
elementarskola elementarskolan elementarskolor
ele·ment·ar|­skol·an
substantiv
elementa`rskola
ålderdomligt; nu­mera endast i vissa namn typ av högre all­mänt läro­verk
Lunds elementar­skola
belagt sedan 1808