publicerad: 2021  
elementarpartikel elementarpartikeln elementarpartiklar
ele·ment·ar|­part·ikl·ar
substantiv
elementa`rpartikel
del av en atom
till elementar­partiklarna hör bl.a. elektroner
belagt sedan 1929