publicerad: 2021  
elementarande elementaranden elementarandar
ele·ment·ar|­and·en
substantiv
elementa`rande
ande som är förbunden med något av de fyra elementen dvs. jord, vatten, luft el. eld; enl. medel­tida naturuppfattning
gnomer, undiner, sylfer och salamandrar är elementar­andar
belagt sedan 1820