publicerad: 2021  
elementaranalys elementar­analysen elementar­analyser
ele·ment·ar|­ana·lys·en
substantiv
elementa`ranalys
på­visande eller bestämning av de grund­ämnen som in­går i en kemisk förening
belagt sedan 1851; till tyska elementar, lat. elementa´rius; jfr ur­sprung till elementär, och analys