publicerad: 2021  
1endera neutrum ettdera
pronomen
en´dera
en av två ofta med ton­vikt på att det kan vara vem el. vilken som helst
en­dera av föräldrarna; ta parti för en­dera sidan; en­dera parten måste ge efter; välja ettdera av de två alternativ som erbjuds
äv. mindre brukligt en av flera
en­dera av släktingarna
en­dera dagen se dag
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska en þera, genitiv plur. av 2den 1; jfr deras
2endera
en|­dera
adverb
en´dera
i konstruktion medeller antingen
en­dera får vi höja skatten eller slopa en del för­måner
belagt sedan 1536; se ur­sprung till 1endera