publicerad: 2021  
entomologi entomologin
entomo·login
substantiv
[-gi´]
läran om insekterna
belagt sedan 1754; modern bildning till grek. en´tomon 'insekt' och log´os 'teori; (en) lära'