publicerad: 2021  
envisas envisades envisats
verb
e`nvisas
energiskt försöka få rätt eller få sin vilja igenom trots mot­stånd eller dylikt
någon envisas (med något/att+verb)
någon envisas (med något)
någon envisas (med att+verb)
någon envisas (att+verb)
föräldrarna sade nej, men hon en­visades än­då
äv. all­männare fort­sätta på samma eller liknande sätt som för­ut
han en­visades med att an­vända skriv­maskin långt efter det att datorn installerats
belagt sedan 1678
envisasenvisande