publicerad: 2021  
envis en­vist en­visa
en|­vis
adjektiv
e`nvis
som energiskt försöker få rätt eller få sin vilja igenom utan att ge upp in­för mot­stånd
SYN. enveten JFR enträgen
hon är väldigt en­vis av sig; han är en en­vis rackare, den lille
äv. om handling och dylikt
en en­vis kamp
äv. bildligt ihållande
en en­vis förkylning; en en­vis hosta; ett en­vist regnande
en­vis som en terrier/åsna mycket en­vishon är en­vis som en åsna och enormt mål­medveten
en­vis som synden mycket en­vishan är hård och seg och en­vis som synden
belagt sedan 1639; till en i en äldre bet. 'ensam' och 1vis!!