publicerad: 2021  
erfarenhetsmässig erfarenhets­mässigt erfarenhets­mässiga
er·far·en·hets·mäss·ig
adjektiv
[e`r-] el. `r-]
ofta i adverbiell an­vändning som man kan sluta sig till av (tidigare) erfarenhet
erfarenhets­mässigt vet vi att det blir ett bort­fall på ca 10 procent (adverbial)
belagt sedan 1907