publicerad: 2021  
erkänsla erkänslan
er·kän·slan
substantiv
[e`r-] el. `r-]
tacksamhet ibland ut­tryckt genom gott­görelse av något slag
erkänsla (för något/att+verb/sats)
erkänsla (för något)
erkänsla (för sats)
erkänsla (för att+verb)
alla behöver få erkänsla för sina arbetsinsatser; han fick en medalj som erkänsla för sin in­sats under befrielse­kampen
belagt sedan 1705