publicerad: 2021  
ernå ernådde ernått, presens ernår
verb
[e`r-] el. `r-]
formellt åstadkomma något (abstrakt) resultat
JFR uppnå
ernå något
de största besparingarna ernås genom personalminskningar
belagt sedan 1702; till er-, se ur­sprung till erbjuda, och 1!!
ernåernående