publicerad: 2021  
etablera sig etablerade etablerat
verb
etable´ra sig
inrätta sig i viss funktion
någon etablerar sig (som någon/något)
någon etablerar sig (som någon)
någon etablerar sig (som något)
etablera sig som egen före­tagare; etablera sig i det nya landet; hon har lyckats etablera sig i den absoluta världs­toppen
belagt sedan 1850
etablera sigetablerande, etablering