publicerad: 2021  
etablerad etablerat etablerade
e·tabl·er·ad
adjektiv
etable´rad
som har nått visst (högt) erkännande in­om sitt om­råde eller dylikt
en etablerad författare
belagt sedan 1843