publicerad: 2021  
1exakt neutrum exakt, bestämd form och plural exakta
ex·akt
adjektiv
exak´t
full­komligt riktig och till­förlitlig
SYN. 2precis JFR noggrann
en exakt kopia; en exakt över­sättning; exakta tids­angivelser
äv. som kan an­ges utan någon osäkerhetsmarginal
han kom inte ihåg den exakta orda­lydelsen; hon gjorde på exakt samma sätt som före­trädaren (adverbial)
exakta vetenskaper se vetenskap
belagt sedan 1690; av lat. exac´tus 'ut­förd; nog­grann', till exig´ere 'full­borda', till ex- och ag´ere 'driva; handla'; jfr ur­sprung till agera, examen
2exakt
adverb
exak´t
i full­ständig överens­stämmelse (med) vanligen för att ge efter­tryck åt vad man säger
se exakt lika­dan ut; hon gjorde på exakt samma sätt som hon all­tid har gjort; jag hade reagerat på exakt samma sätt
ibland äv. som förstärkning av el. ersättning för jakande el. nekande svar
JFR 1precis
Så ni ska träffas på tis­dag? – Ja, exakt; Det här kan ju inte komma som en över­raskning för politikerna. – Nä, exakt; Man blir bara så trött på allt­ihopa! – Exakt!
belagt sedan 1879