publicerad: 2021  
extempore
eller
ex tempore
ex·temp·ore, ex temp·ore
adverb
[-tem´-] el. [-tem`-]
formellt oförberett
tala extempore
belagt sedan 1748; av lat. ex´ tem´pore 'efter stundens behov; improviserat', till tem´pus 'tid'