publicerad: 2021  
ex officio
ex of·fic·io
adverb
[åfi´sio]
å ämbetets vägnar (förr) anv. vid under­tecknande av officiell handling
belagt sedan 1675; av lat. ex offic´io med samma betydelse, till offic´ium 'göro­mål; ämbete'; jfr ur­sprung till officer, officiell