publicerad: 2021  
excellent neutrum excellent, bestämd form och plural excellenta
ex·cell·ent
adjektiv
excellen´t
som har högsta kvalitet
ett excellent slotts­vin; hon har excellent smak
belagt sedan 1609; av lat. excell´ens 'höjande sig; hög; ut­märkt', till excell´ere, se ur­sprung till excellera