publicerad: 2021  
excellera excellerade excellerat
verb
excelle´ra
ut­märka sig genom att vara utom­ordentligt bra
JFR glänsa
någon excellerar i/med något/att+verb
någon excellerar i något
någon excellerar i att+verb
någon excellerar med något
någon excellerar med att+verb
hon excellerade med klack­sparkar och bicykletas
sär­skilt med ton­vikt på resultatet ut­märka sig genom att mycket ofta (och skickligt) ut­föra
han excellerar i lyriska naturskildringar i sin nya bok
äv. med ned­sättande bi­betydelse på ett över­drivet sätt syssla med något
pressen excellerade i smaskiga beskrivningar av mordet
belagt sedan 1683; av lat. excell´ere 'höja sig'
excelleraexcellerande