publicerad: 2021  
exekutorisk exekutoriskt exekutoriska
exekut·or·isk
adjektiv
exekuto´risk
som har att göra med laga verk­ställighet eller in­drivning
exekutoriska domar
belagt sedan 1784