publicerad: 2021  
exklusivitet exklusiviteten exklusiviteter
ex·klus·iv·itet·en
substantiv
exklusivite´t
det att vara exklusiv
den moderna musikens exklusivitet
äv. om exklusivt före­mål
priserna på filatelistiska exklusiviteter
belagt sedan 1849