publicerad: 2021  
exkommunicera exkommunicerade exkommunicerat
verb
exkommunice´ra
bannlysa
exkommunicera någon (från/ur något)
exkommunicera någon (från något)
exkommunicera någon (ur något)
Luther exkommunicerades från den katolska kyrkan 1521
äv. ut­vidgat
de oppositionella exkommunicerades från partiet
belagt sedan 1561; bildn. till lat. ex- 'ut' och commu´nis 'gemensam'; jfr ur­sprung till kommun
exkommuniceraexkommunicerande, exkommunicering, exkommunikation