publicerad: 2021  
exkrement exkrementet, plural exkrementer el. exkrement, bestämd plural exkrementerna el. exkrementen
ex·kre·ment·et
substantiv
exkremen´t
vanligen plur. av­föring från tarmen hos djur el. människa
urin och exkrementer från råttor och möss kan sprida sjukdomar
belagt sedan 1642; av lat. excremen´tum 'ut­söndrat ämne', till excer´nere 'ut­söndra'; jfr ur­sprung till exkret