publicerad: 2021  
exkommunikation exkommunikationen
ex·kom·mun·ik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
bannlysning
exkommunikation (av någon) (från/ur något)
exkommunikation (av någon) (från något)
exkommunikation (av någon) (ur något)
äv. om ute­slutning i all­mänhet
belagt sedan 1766