publicerad: 2021  
exodus ingen böjning, utrum el. neutrum
ex·odus
substantiv
ex´odus
ut­vandring (från ett land) av helt folk ur­sprungligen om judarnas ut­tåg ur Egypten
äv. (med versal) som namn på Andra Mose­boken
belagt sedan 1850; av grek. ex´odos med samma betydelse, till ex- 'ut' och hodos´ 'väg'