publicerad: 2021  
exogen exogent exogena
exo·gen
adjektiv
exoge´n
sär­skilt biologi, geologi, medicin som upp­kommer genom på­verkan ut­ifrån i t.ex. jorden el. kroppen
MOTSATS endogen
exogena processer
belagt sedan 1887; till grek. ex´o 'utan­för' och -gene´s 'för­orsakad'; jfr ur­sprung till endogen